رشد فردی

ويژگي زندگي در مسير كمال

كمال حركتي است از خود به خدا. تحولي است در دنياي درون و انقلابي است زيبا در وجود انسان متعالي. سالك مسير كمال، انسان عاشق و عارفي است كه مسير از خود به خدا را با دو بال زيباي «احساس» و «انديشه» طي مي كند. بال احساس ، از دل انسان عاشق ، فرمان مي ستاند و بال انديشه ، از ذهن عارف انديشمند قدرت مي گيرد. بنابراين به نظر مي رسد كه احساس زيبا، اولين شرط حركت و اين مسير الهي و عشق ، مهمترين توشه ي اين سفر است.

تو دنياي بيرونت را بازتاب دنياي درون خود مي داني و مرتب از خود سوال مي كني كه چگونه ؟ چگونه؟ چگونه؟ تو از گذشته هايت پند گرفته اي و تجربه ها كسب كرده اي و تمام توجه تو معطوف به آينده است. تو براي آينده ات هدف ها داري و براي خلق آن ها منتظر هيچ كس نمي ماني و خود اقدام مي كني و اين گونه خود را مدير و راهبر يك زندگي پرحاصل مي بيني. لكن در اين مسير زيبا مرتباً راه سعادت و فلاح و رستگاري را زا خدايت پرسش مي كني و براي آن تلاش مي كني و خداي رحمان راه زيباي زندگي كردن و موفق شدن را به تو بنده نازنينش نشان مي دهد و اين از قانونمندي هاي جهان هستي براي يك انسان خودشكوفاست.« و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا(عنكبوت 69)، كساني كه در مسير ما تلاش مي كنند ما راه را بر آن ها نشان مي دهيم.»

كمال با فكر حاصل مي شود و زندگي در مسير كمال، زندگي انسان خودآگاهي است كه هر دم به خلق انديشه اي نو مي پردازد كه او را به سوي سعادت، سلامت،‌كمال و رستگاري هدايت مي كند.

جايگاه انسان در عرصه هستي

آنان «خليفه الله في الارض» اند، در زميني كه آينه ي قدرت،‌خرد، و زيبايي پروردگار است و در دل هر ذره خاك تيره اش، خورشيدي زميني كه بر زبان آب و خاك و گلشن، سخن عشق مي رود و شعر خدا مي تراود و در دلش چشمه هاي رحمت و معرفت مي جوشد.

ثمره خودآگاهي

آري خودآگاهي مسيري است براي رشد و تعالي انسان و هر اندازه كه روح انسان اوج مي گيرد، فاصله اش از زمين و زميني ها بيشتر مي شود و هر قدر كه در دنيا بيشتر به رشد و تعالي مي رسد، با آن غريب تر و بيگانه تر مي شود، بنابراين احساس غربت و تنهايي مي كند و دغدغه فرار از اين غربت كده و بي تابي رسيدن به جايگاه اصلي خود لحظه اي رهايش نمي كند و هر دم زمزمه مي كند كه:

مرغ باغ ملكوتم ، ني ام از عالم خاك

چند روزي قفسي ساخته اند از بدنم

برگرفته شده از كتاب : تكنولوژي فكر 2 زندگي در مسير كمال – اثر : دكتر عليرضا آزمنديان – چاپ چهارم 1384

keyboard_arrow_up